Letná údržba a čistenie exteriérov

Záleží Vám na upravenom a udržiavanom okolí vášho domu?

Ponúkame Vám

 • Vyčistenie exteriérovej dlažby a obkladov
 • Vyčistenie markíz (lexan, sklo)
 • Vyčistenie a naolejovanie drevenej exteriérovej podlahy
 • Vyčistenie povrchových odvodňovacích žľabov, odkvapových chodníkov
 • Starostlivosť o zeleň (vyplievanie, kosenie, strihanie kríkov, výsadba, polievanie, hnojenie …)
 • Kompostovanie
 • Odstraňovanie buriny
 • Zametanie chodníkov a parkovísk
 • Pravidelný zber odpadkov

Špecializované čistenie

 • Likvidácia náletových drevín a krovín
 • Odstránenie suchých drevín, odkopanie zeminy do hĺbky 30 cm, položenie nopovej fólie a netkanej textílie a nasypanie dunajského štrku.
 • Vyčesávanie machu z trávnika alebo plastových „zatrávňovacích“ rohoží

Cena je daná rozsahom objednanej služby. Rozsah prác je vopred dohodnutý s klientom a je prispôsobený jeho požiadavkám.

Ukážky našej práce

Zavolajte nám

0948 488 884